info@limtec.be
TechnoVips
Dit initiatief is een netoverschrijdend GIP-project voor de scholen van de provincie Antwerpen, met de studiegebieden "mechanica - elektriciteit", "koeling en warmte" en "auto" in hun studieaanbod voor de 3e graad van de TSO en de BSO studierichtingen.
In deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven streven we volgende doelstellingen na:
  • promotie maken voor het nijverheidstechnisch en beroepssecundair onderwijs in de provincie Antwerpen
  • Kwaliteit nastreven en het imago verbeteren van het TSO en het BSO in de provincie Antwerpen
  • Een intensere professionele relatie creŽren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven
  • Een beter inzicht bij de bedrijven bezorgen over de structuren en de leerplannen van het voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs
  • De vak- en zelfs de studiegebied overschrijdende samenwerking in de deelnemende scholen stimuleren
  • Een dynamiek op gang brengen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven die zal leiden tot een intensievere vorm van samenwerking o.a. op het vlak van werkplekleren voor leerlingen en leerkrachten