info@limtec.be
Vlaams opleidingsverlof
Vlaams opleidingsverlof

Zie website https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov-1

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV): de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Start je opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog.

Voorwaarden Vlaams opleidingsverlof
 • Je volgt een opleiding geregistreerd in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'.
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.
  Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

  Ter verduidelijking, minstens 50 procent: we kijken naar de maand september van het opleidingsjaar. Uitzondering: Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je eerste opleiding start.

Welke opleidingen geven recht op VOV?
Je hebt recht op Vlaams opleidingsverlof als je aan de voorwaarden voldoet en:
 • een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'
 • of een loopbaangerichte opleiding volgt (een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)
 • of examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie
 • of examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

Aantal uren VOV
Elke voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV.
Jouw concreet aantal uren VOV wordt bepaald door
 • je tewerkstellingspercentage
 • het type opleiding/examen dat je volgt

Tewerkstellingspercentage
 • Werk je deeltijds (minstens 50%)? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage (TWP).
  bijv. TWP in september (DmfA) = 75%: u hebt recht op 93,75 uren VOV.
 • Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je alleen recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV alleen opnemen tijdens die samenvallende uren.


Wie doet wat? VOV in 10 stappen
Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen vier partijen: de werknemer, de opleidingsverstrekker, de werkgever, de Vlaamse overheid.

Wie doet wat?
 • Stap 1 Werknemer
  Controleert of hij voldoet aan de voorwaarden voor VOV.
  Kijkt na in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' of de opleiding die hij wil volgen, recht geeft op VOV.
 • Stap 2 Werknemer
  Meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof.
 • Stap 3 Opleidingsverstrekker
  Bezorgt het ‘Attest van inschrijving’ aan de werknemer (cursist).
 • Stap 4 Werknemer
  Vraagt VOV aan bij zijn werkgever door hem het ‘Attest van inschrijving’ te bezorgen.
 • Stap 5 Werknemer en werkgever
  Berekenen het aantal uren VOV en plannen samen het VOV in. Ze houden rekening met de collectieve planning.
 • Stap 6 Werkgever
  Vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.
 • Stap 7 Werknemer
  Volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht hieraan deel te nemen.
 • Stap 8 Werkgever
  Registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA).
 • Stap 9 Opleidingsverstrekker
  Laadt de gegevens van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorzien alternatief (bv. DHO2 voor Hoger Onderwijs).
 • Stap 10 Vlaamse overheid
  Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
  Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.
 
Enkel opleidingen uit de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives geven recht op VOV.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov-1

Wat is Vlaams opleidingsverlof?
Een werknemer krijgt verlof om een opleiding te volgen en de werkgever wordt vergoed voor de uren tijdens dewelke de werknemer de opleiding volgt.

Werknemers die een opleiding volgen tijdens werktijd krijgen verlof toegekend om de lessen effectief te volgen.

Werknemers die een opleiding volgen in hun vrije tijd krijgen extra verlofuren.

Voorwaarden?
De werknemers moeten vast tewerkgesteld zijn (hetzij voltijds, hetzij deeltijds)

De opleiding moet minimaal 32 uren per jaar duren

Enkel erkende opleidingen komen in aanmerking. Informeer bij de opleidingsinstelling naar hun erkenning.
 • De opleiding van het OPEN AANBOD bij LIMTEC en ANTTEC zijn erkende opleidingen en komen in aanmerking voor zover ze minimaal 32 uren duren.
 • De opleidingen OP MAAT bij LIMTEC en ANTTEC zijn erkende opleidingen en komen in aanmerking voor zover ze minimaal 32 uren duren.
klik hier voor meer info