info@limtec.be
Vlaams opleidingsverlof
Van Betaald Educatief Verlof naar Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 gaat het Vlaams opleidingsverlof (VOV) van start, de hervormde versie van het betaald educatief verlof.

Wat betekent dit concreet?

Voor opleidingen die gestart zijn voor 1 mei 2019

Alle erkende opleidingen vallen nog onder de ‘oude’ regelgeving van het Betaald Educatief Verlof.

Voor opleidingen die starten tussen 1 mei en 31 augustus 2019

Indien de erkenningsaanvraag voor Educatief Verlof op 1 mei 2019 geregistreerd is in de databank van de Vlaamse overheid, dan geeft de opleiding nog recht op betaald educatief verlof.

Indien de erkenningsaanvraag voor Educatief Verlof op 1 mei niet geregistreerd is in de databank van de Vlaamse overheid, geeft de opleiding geen recht op betaald educatief verlof.

Opleidingen die starten vanaf 1 september 2019

Enkel opleidingen uit de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives geven recht op VOV.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov-1

Wat is Vlaams opleidingsverlof?
Een werknemer krijgt verlof om een opleiding te volgen en de werkgever wordt vergoed voor de uren tijdens dewelke de werknemer de opleiding volgt.

Werknemers die een opleiding volgen tijdens werktijd krijgen verlof toegekend om de lessen effectief te volgen.

Werknemers die een opleiding volgen in hun vrije tijd krijgen extra verlofuren.

Voorwaarden?
De werknemers moeten vast tewerkgesteld zijn (hetzij voltijds, hetzij deeltijds)

De opleiding moet minimaal 32 uren per jaar duren

Enkel erkende opleidingen komen in aanmerking. Informeer bij de opleidingsinstelling naar hun erkenning.
  • De opleiding van het OPEN AANBOD bij LIMTEC en ANTTEC zijn erkende opleidingen en komen in aanmerking voor zover ze minimaal 32 uren duren.
  • De opleidingen OP MAAT bij LIMTEC en ANTTEC zijn erkende opleidingen en komen in aanmerking voor zover ze minimaal 32 uren duren.
klik hier voor meer info