Inschrijvingsfiche
Studiedag met eigen leerkracht, gebruikmakend van de infrastructuur van LIMTEC of ANTTEC
Inschrijvingsvoorwaarden:
  • De deelnemers zijn leerlingen.

Titel van de opleiding:
 
GEGEVENS VERANTWOORDELIJKE TA/TAC
Naam
Voornaam
Tel
Fax
e-mail
 
 
Gegevens school
Benaming (gelieve uit de lijst kiezen)
Indien niet in de lijst:

Straat en nummer
Postcode
Plaats
 
Gegevens Begeleidende leerkracht(enkel indien verschillend van bovenstaand)
Naam
Voornaam
Telefoonnummer
E-mail
 
 
Overeengekomen datum studiedag
Heeft u een muis met een muiswieltje? Let er dan op dat u eerst de cursor verplaatst naar een ander veld alvorens aan het wieltje te draaien anders zal u uw selectie hierboven wijzigen.
Overeengekomen plaats studiedag
 
 
GEGEVENS STUDENTEN
Iedereen in dezelfde klas?
Vul dan de klas hier eenmalig in:
Naam
Voornaam
Klas
 
De door u ingevulde gegevens worden opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door Limtec. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden anoniem, statistisch verwerkt. De resultaten daarvan dienen in eerste instantie om de Limtec-dienstverlening verder te verbeteren en om bevoegde overheidsinstanties te kunnen informeren over de Limtec-werking.
U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt hiervan altijd verbetering aanvragen (Wet van 8 december 1002 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).